Białoruś

Wymagane dokumenty:

 • paszport,

 • zdjęcie (3,5 x 4,5 cm, en-face, białe tło),

 • wniosek wizowy,

 • polisa ubezpieczeniowa

oraz do wizy:

 • służbowej: zaproszenie,

 • prywatnej: zaproszenie + kserokopia 3 pierwszych stron paszportu białoruskiego, osoby zapraszającej,

 • tranzytowej: kserokopia wizy do kraju docelowego oraz bilet na środek transportu

Czas oczekiwania oraz koszt:

za wizy prywatene/ służbowe /turystyczne 1-krotne:

 • tryb zwykły – 5-10 dni – 25 euro (opłata konsularna) + 400 zł (opłata za usługę)

 • tryb ekspresowy – 2 dni – 50 euro (opłata konsularna) + 400 zł (opłata za usługę)

za wizy tranzytowe 1-krotne:

 • tryb zwykły – 5-10 dni – 10 euro (opłata konsularna) + 400 zł (opłata za usługę)

 • tryb ekspresowy – 2 dni – 35 euro (opłata konsularna) + 400 zł (opłata za usługę)

za wizy tranzytowe 2-krotne:

 • tryb zwykły – 5-10 dni – 15 euro (opłata konsularna) + 400 zł (opłata za usługę)

 • tryb ekspresowy – 2 dni – 40 euro (opłata konsularna) + 400 zł (opłata za usługę)

W przypadku większej ilości wiz oraz dla naszych stałych klientów cena podlega negocjacji.

Wypełnij wniosek wizowy na Białoruś