USA

Wiza do USA

W ramach naszych usług oferujemy:

    • pomoc przy wypełnianiu wniosku wizowego,
    • pomoc w przygotowaniu kompletu dokumentów potrzebnych do wizy,
    • przygotowanie opłaty konsularnej,
    • umówienie na spotkanie z konsulem,
    • odbiór dokumentów z wizą,

Koszt wizy turystycznej: 160 USD (opłata konsularna) + 400 zł (opłata za usługę)