Wietnam

Wymagane dokumenty:

  • paszport,

  • zdjęcie (3,5 x 4,5 cm, en-face, białe tło),

  • wniosek wizowy,

oraz do wizy służbowej: zaproszenie od firmy zagranicznej

Czas oczekiwania: ok. tygodnia

Koszt:

  • wiza 1-krotna do 15 dni – 230 zł (opłata konsularna) + 400 zł (opłata za usługę)

  • wiza 1-krotna do 30 dni – 250 zł (opłata konsularna) + 400 zł (opłata za usługę)