Uzbekistan

Wymagane dokumenty:

 • paszport + kserokopia pierwszej strony ze zdjęciem,

 • 2 zdjęcie (3,5 cm x 4,5 cm, en-face, białe tło),

 • 2 wnioski wizowe,

 • upoważnienie do złożenia/ odebrania dokumentów,

 • zaświadczenie o zatrudnieniu,

 • zaproszenie wystawione przez służby konsularne (TELEX do ambasady)

Czas oczekiwania: ok. 3 dni

Koszt:

 • wiza jednokrotna do 7 dni – 60 USD (opłata konsularna) + 400 zł (opłata za usługę)

 • wiza jednokrotna do 15 dni – 70 USD (opłata konsularna) + 400 zł (opłata za usługę)

 • wiza jednokrotna do 30 dni – 80 USD (opłata konsularna) + 400 zł (opłata za usługę)

 • wiza jednokrotna do 3 miesięcy – 100 USD (opłata konsularna) + 400 zł (opłata za usługę)

 • wiza jednokrotna do 6 miesięcy – 140 USD (opłata konsularna) + 400 zł (opłata za usługę)

Każda krotność powyżej 1 wjazdu + 10 USD