RPA

Wymagane dokumenty:

  • paszport,

  • 2 zdjęcia (3,5 x 4,5 cm, en-face, białe tło),

  • wniosek wizowy,

  • kopia rezerwacji biletu lotniczego,

  • potwierdzenie opłaconej rezerwacji hotelu,

  • list motywacyjny podróży/ plan podróży,

  • zaświadczenie o zatrudnieniu,

  • wyciąg z konta bankowego ze środkami finansowymi (min. 500 USD na tydzień na osobę),

  • polisa ubezpieczeniowa,

Dokumenty muszą być sporządzone w języku angielskim.

Czas oczekiwana: ok. 3 tygodnie

Koszt: 50 euro (opłata konsularna) + 400 zł (opłata za usługę)