Australia

1. Turystyczno-biznesowa wielokrotna wiza e-Visitor do 90 dni pobytu:

Wymagane dokumenty: paszport; wniosek wizowy

Czas oczekiwania : do 5 dni

Koszt : 400 zł (opłata za usługę)

2. Pobytowa (e-600) powyżej 90 dni do 1 roku:

Wymagane dokumenty:

  • paszport;

  • wniosek wizowy

dodatkowo mogą być wymagane:

  • do wizy prywatnej: zaproszenie w formie listu oraz kserokopię strony ze zdjęciem z dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby zapraszającej np. z australijskiego paszportu lub karty imigracyjnej)

  • zaświadczenie z pracy o zajmowanym stanowisku, przyznanym urlopie i zarobkach,

  • jeśli prowadzi się własną firmę bądź pracuje w systemie samozatrudnienia należy przedstawić pełną dokumentację tj. kopię regonu, kopię wpisu do działalności gospodarczej lub wyciąg z KRS oraz sprawozdanie podatkowe za ostatni rok lub wyciąg z konta firmy,

  • wyciąg z konta prywatnego,

  • jeśli się jest studentem lub uczniem – list ze szkoły wraz z pieczęcią szkoły/uczelni; ważną legitymację,

  • w przypadku emerytury/renty – kopia legitymacji emeryta/rencisty + wyciąg z konta, na które wpływa emerytura / renta,

  • w przypadku sponsorowania wyjazdu przez osobę z Australii, ambasada może poprosić o zaświadczenie z pracy, zaświadczenie z urzędu podatkowego o przychodach lub wyciąg z konta osoby sponsorującej,

  • ambasada może poprosić o wykonanie badań lekarskich w wyznaczonej przez ambasadę placówce lekarskiej.

Czas oczekiwania: ok. 2 tygodni

Koszt: 130 AUD + 400 zł (opłata za usługę)